naturewise courses naturewise logo naturewise forest garden

Our Mission statement

Our mission is to improve quality of life by creating a community forest garden which will benefit both people and the environment.

Forest gardens are sustainable, edible and medical landscapes designed to work like the natural structures of forests with their tree shrub and herb layers.

It will provide a living model of sustainable practise: people meeting their needs in harmony with the environment.

The forest garden will enable people to build closer community relationships, reduce social isolation and provide physical activity and access: nutritious, locally grown food, educational opportunities in permaculture ethics and design, forest schooling, forest gardening and biodiversity.

Nurturing respectful livelihood and building a resilient community.


Datganiad cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw gwella ansawdd bywyd, drwy greu gardd goedwig gymunedol a fydd o fudd i bobl ac i'r amgylchedd

Mae gerddi coedwig yn tirluniau cynaliadwy, bwytadwy a meddygol yn cynllinio i weithio fel strwythurau naturiol o goedwigoedd, gyda ei haenau o coed, llwyni a pherlysiau

Fydd yn darpen model byw o arfer cynaliadwy :

pobol yn diwallu ei hanghenion mewn cytgord â'r amgylchedd

Bydd yr ardd goedwig yn galluogi pobl i adeiladu perthynas agosach cymunedol, lleihau ynysu cymdeithasol, a darparu gweithgarwch corfforol a chael mynediad i fwyd maethlon a dyfi'r yn lleol, cyfloedd addysgol mewn moeseg a dylunio permaddiwylliant, addysg goedwig, garddio coedwig a bioamrywiaeth.

Meithrin bywoliaeth parchus ac adeiladu cymuned wydn.

WE NEED A REVOLUTION – IT STARTS WITH FALLING IN LOVE WITH THE EARTH